Spletna plafforma za sodelovanje na področju krožnega turizma

Digitalna platforma za podnebno nevtralne turistične rešitve, sodelovanje in izmenjavo znanja

Spletna plaftorma je namenjena lokalnemu turističnemu osebju (gostiteljem, ponudnikom, upravljavcem), da v skupni mreži deli svoje izkušnje, izzive in najboljše delovne prakse. To je spletno okolje, v katerem se lahko turistično in razvojno osebje srečuje, išče smernice, izmenjuje znanje ter deli ideje, skrbi in dragocene informacije, povezane s krožnim razvojem turizma.

Funkcije spletne platforme

DELITEV IN IZMENJAVA IDEJ

S strokovnjaki sodelujte in ocenite svoje zamisli o razvojnih izzivih (digitalizacija, ravnanje z odpadki, gradbeništvo, energija, voda iz storitev in razvoj privlačnosti).

INTERAKTIVNI FORUM O KROŽNEM TURIZMU

Izmenjava mnenj s člani o krožnem ustvarjanju vrednosti, zajemanju vrednosti in distribuciji vrednosti (neprekinjen niz spletnih brainstormingov).

SPLETNA ANKETA ZA OCENJEVANJE PONUDBE O TRAJNOSTNEM TURIZMU

Ocenite svojo trajnostno turistično ponudbo z našim spletnim testom in razpravljajte o rezultatih s tematskimi strokovnjaki.

VODENO INTERAKTIVNO SKUPINSKO DELO NA PODPLATFORMI

Ustvarite zasebno skupino za svojo ekipo in z našim spletnim orodjem za vodenje projektov začnite sodelovati pri projektu.

ORODJE ZA ZBIRANJE INFORMACIJ V SKUPNOSTI

Sledite, prijateljujte in komunicirajte z drugimi člani, z javnim novičnikom delite svoje misli, pošiljajte zasebna sporočila članom ali komentirajte objave.

BANKA ZNANJA IN DOBRIH PRAKS IZ VSE EVROPE

Brskajte po naši banki znanja in dobrih praks, pridobite nova znanja in navdih.

GRADIVO ZA USPOSABLJANJE O KROŽNEM TURIZMU

Udeležite se brezplačnega spletnega usposabljanja z 11 moduli o krožnem turizmu.

NAVODILA ZA SOUSTVARJANJE

Oglejte si naš vodnik po korakih o tem, kako s soustvarjanjem pospešiti krožne turistične projekte, izdelke ali storitve.

Prenesite paket spletnega usposabljanja v formatu pdf!

O projektu

Projekt RE-CONNECT, ki ga izvaja mednarodni konzorcij šestih partnerjev, je namenjen povečanju kompetenc lokalnih turističnih skupnosti na področju bolj zelenih in digitalnih turističnih proizvodov in storitev v skladu s prednostnimi nalogami okoljske trajnosti in podnebnih ciljev ter digitalne preobrazbe.

Identifikacijska koda projekta: 2021-1-HU01-KA220-ADU-000033639
Project duration: 1 November 2021 – 31 October 2023

Kdo smo?

Člani skupnosti Erasmus+, slovenski, italijanski, litovski, irski in madžarski strokovnjaki, ki želijo izboljšati svoje okolje z okolju prijaznejšimi, bolj prijaznimi in pametnejšimi rešitvami.

Sledite nam v družabnih medijih

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.